Posts Tagged ‘hunden’

Hunden Trofast är hans bästa vän

HUNDEN ÄR INTE BARA MÄNNISKANS ALLRA BÄSTE VÄN
HUNDEN ÄR DEN ENDA VÄN SOM ALDRIG ÖVERGER SIN ÄGARE

Om opiater och dess släktingar kan man nog säga: Dessa droger är en av Guds allra största gåvor till mänskligheten. Ingen drog kan lindra en människas smärta såsom opiaterna gör och ingen drog kan bättre trösta den döendes ångest än opiaterna. Men välsignad är den som har en hund, ty hunden är som ett lugnande liniment, en varelse som har en förmåga att aldrig lämna en kamrat hur illa ställt det än är. Hunden är inkarnationen av trofasthet, trygghet och kärlek. En hund överger aldrig sin kamrat hur illa ställt det än må vara. Tänk att få ha sin hund med sig när slutet banar sin väg. Trofast är den hund som hjälper sin husbonde över medvetandets gräns in i det värld som bara kan kallas evigheten eller singulariteten. Trofast är människans bästa vän, alltid!

”Den ende absolut osjälviske vän som en människa kan ha i denna själviska värld, den ende som aldrig överger henne, den ende som aldrig visar sig otacksam eller falsk, är hunden. En människas hund står henne bi i framgång och motgång, när hon är frisk eller när hon är sjuk. Den sover på den kalla marken, där vintervindar sveper fram och snön yr, om den bara får vara vid sin husses eller mattes sida. Den kysser den hand som inte har någon mat att erbjuda; den slickar de sår som uppstår i mötet med en hård värld. Den vakar över sin över sin utfattige herre som om denne varit en prins. När alla andra vänner sviker finns den kvar. När rikedom förflyktigas och anseende raseras är den lika trogen i sim kärlek som himlen på sin färd över himlavalven.”
KÄLLA: Senator George Vest, 1870.

Annonser

Att resa sig upp med stålskodd käppSedan en tid tillbaka har jag, med anledning av förra vinterns hjärtsvikt, haft besvär med att resa mig upp sedan jag knutit mina skor. Likaså har det varit ansträngande när jag varit ute med hunden då hon hittat en fin pinne som hon alltid vill att jag ska kasta iväg för att hon skall kunna visa sig duktig när hon hämtar tillbaka pinnen till mig. Att böja mig ner har aldrig någonsin varit något problem eftersom gravitationen alltid hjälper en person att komma ner till marknivå. Värre har det blivit att resa sig upp till stående, ibland värre än värsta värre.


Därför är det med stor glädje (i allsköns bedrövelse) jag idag kan informera om att jag nu har kunnat utrusta mig med tre handgjorda käppar från Silmarillion, som kommer att vara till stor nytta och glädje de gånger jag kommer att behöva eliminera Nevtons gravitationslag som säger att ”två kroppar dras mot varandra med en kraft som är proportionell mot kropparnas massor och omvänt proportionell mot kvadraten på avståndet mellan dem”.