De kriminellas revansch på samhället!

Varför jag lämnade KRIS efter 9 år
En insändare till medlemstidningen Vägen ut hösten 2007KRIS är en förening vars främsta syfte är:
Att hjälpa människor som är nymuck från kåken!

Att föreningen KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) utan tvekan tillhör en av världens allra bästa brottsförebyggande organisationer råder det nog ingen tvekan om. Mina minnen om KRIS födelse gläder mig och gör mig trygg i en övertygelse om att det trots allt finns ett hopp för alla de som gått helt fel väg på sin vandring genom livet. Men oavsett den berömmelse KRIS idag har, så minns jag en del glimtar från den tid då allt började med några grabbar som hade en vision om en bättre värld. Jag minns när jag första gången träffade Christer Karlsson och Ronny Mårtensson på ett litet hak vid Mariatorget i Stockholm, på den tiden jag var övervakare för Micke Antilla.

Jag minns också den där gången när jag gjorde ett besökt i KRIS första lokal, som var inrymt i samma fastighet som Frivården ute vid Hornstull, då min ettriga lilla irländska terrier Maia träffade Börge Hellströms irländska vattenspaniel. Sedan dess har grabbarna gått olika vägar i livet. Gemensamt är att det gått bra för alla fyra. Kvar i KRIS är bara Christer Karlsson som nu är förbundsordförande i föreningen som ständigt växer över alla breddgrader och latituder. Idag är KRIS en riksförening med långt över 6000* medlemmar fördelade på 28 lokalavdelningar, varav tre avdelningar i andra länder.Den vision som några grabbar på ett hak vid Mariatorget i Stockholm hade för rätt länge sedan är idag väl formulerad. KRIS skriver på sin hemsida: ”Grundidén är att KRIS möter upp den som friges efter ett fängelsestraff. Ofta friges interner med endast en kasse och en telefonbok fylld med gamla polare. Den som friges och är motiverad till förändring behöver stöd och då finns vi där. För att kunna bli en fullvärdig medlem i KRIS och få föreningens stöd krävs att du ställer upp på våra fyra honnörsord. Dessa är: Hederlighet – Drogfrihet – Kamratskap – Solidaritet!” Till dessa ord vill jag tillfoga ytterligare två omständigheter som ibland kommit lite i skymundan. Nämligen KRIS POLICYDOKUMENT och STADGAR.

Dessa principer måste alltid hållas levande, på alla nivåer. En förening som expanderar i den takt som KRIS gör, hamnar förr eller senare i en situation där organisationens resurser inte hinner med i tillväxttakten. Man kan gott jämföra med ett litet företag som med tiden har sina orderböcker så fulla att man inte hinner med att leverera sina produkter trots att dessa håller en mycket god standard. Konsekvensen är att kunderna ringer till företaget och klagar vilket i sin tur innebär att företagets växel kollapsar vilket i sin tur resulterar i att kunderna söker nya vägar för att komma i besittning av likartade produkter.En annan risk med en för snabb expansion är att den vision och de mål som tidigare ställts upp som vägledande riskerar att urlakas med kvalitetssänkning som följd. Eftersom föreningens utbredning är exceptionell borde detta faktum få den mest erfarne entreprenör att häpna och börja fundera över var bromsen sitter.

Om ett par exempel skall belysas så är det KRIS medlemsregister som för drygt ett år sedan bröt samman med kaos på alla nivåer som följd. Ett annat exempel är att egennyttan på vissa håll på lokal nivå ersatt de principer som tidigare varit vägledande i KRIS. Grundidén om ”muckhämtning” får stå tillbaka för andra intressen och prioriteringar som ligger flera ljusår från den vision som några grabbar hade på ett hak vid Mariatorget i Stockholm för bara si så där åtta nio år sedan. Mao, en besannad sensmoral: ”Det gör ont när moralen krackelerar”

OMERTAN, Code of Silence hålls levande av de gamla tjuvarna!
I föreningen KRIS golar man inte kamraterna! Man vaktar sin tunga!


Ovanstående insändare till medlemstidningen Vägen ut, blev först godkänd av ansvarig utgivare, men senare refuserad av styrelsens ledning. I mars 2009 visade TV4:as Kalla Fakta att det utan tvivel fanns så pass stora brister i verksamheten att KRIS sprack itu. Den största lokalavdelningen lämnade KRIS och bildade i stället en parallellförening som tog sig namnet X-CONS. De Kriminellas Revansch I Samhällets lokalavdelningar i Borlänge, Haninge, Helsingborg, Härnösand, Hässleholm, Jämtland-Härjedalen, Sollentuna och Stockholm har lämnat KRIS och tillhör numera X-CONS! För mig personligen var det en jävla resa att lämna KRIS, eftersom de vägrade radera mig ur sitt medlemsregister. Jag blev faktiskt hotad med stryk, sanktionerat (ej dementerat) av självaste förbundsordförande Christer Karlsson och den medlemsansvarige Ronny Nordstrand vilket jag styrker med kris-dementi.pdf (original) vilken med glasklar tydlighet visar att devisen ”kriminellas revansch i samhället” kan tolkas hur man vill om man har landets högsta makthavare på sin sida, i vått och i torrt!

KRIS-politiker UPA

Vad som sedan hänt med KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) är både sorgligt och bedrövligt. Att KRIS mörkat om kriminalitet i de egna leden har sedan länge varit ett känt faktum bland både medlemmar och avhoppade medlemmar. De enda som haft kraft och möjlighet att kräva revision har varit landets maktelit. Tyvärr har den gamla sanningen om att makt korrumperar sedan länge tystnat. Man har därför rätt att fråga sig varför våra svenska makthavare är så tysta och medgörliga mot KRIS? Att medge att det man trodde på eller lurades att tro på, kan vara svårt för de flesta människor. En annan bakomliggande orsak kan vara de stora ekonomiska och känslomässiga investeringar man gjort för det man trodde på eller lurades att tro på. Det egna egot och rädslan att bli stämplad som en dåligt påläst makthavare är till sist de yttersta skälen för att upprätthålla denna skadliga tystnad; Omertan, Code of Silence
Annonser

12 responses to this post.

 1. JAG FICK ETT MEJL FRÅN PA
  Han skriver följande om KRIS

  Är inte polis (ännu) men har stor erfarenhet av KRIS från mitt tidigare yrke inom kriminalvården. Mina erfarenheter stämmer i stort med vad du skrivit. Det finns dom som lyckas och andra som misslyckas. KRIS kan vara ett bra sätt att engagera sig efter Vf om det är en bra lokalförening och man har kommit så långt i sin personliga utveckling att man även är redo att ta sig an andras problem.

  Så som jag upplevt det är det dock många som genom att engagera sig i KRIS nyetablerar sina kontakter i den kriminella världen, de som arbetar inom organisationen är trots allt före detta kriminella och nästan alltid missbrukare och återfallsrisken finns därmed per definition. Jag har många gånger sett att personer som definitivt inte är redo att engagera sig på det här viset dragit med sig andra som kommit längre i sin utveckling tillbaks ner i sk*ten. Synd.

  Ytterligare ett problem i det hela är att trovärdigheten för KRIS inom målgruppen, ”de egna leden” så att säga är, enligt mina erfarenheter, lindrigt uttryckt låg.

  En annan reflektion är att namnet KRIS, kriminellas revansch i samhället, i sig upplevs som provocerande av många inklusive mig själv. Har man en önskan att förändra sig bör detta börja med att man söker sig bort från den kriminella identiteten och att då kalla organisationen för detta…tja i mina öron låter det illa.

  För mig är KRIS som det fungerar idag mer en intresseorganisation för frigivna fångar än ett verkligt alternativ för att åstadkomma ett laglydigt liv.

 2. Posted by patrik on 8 juni, 2010 at 17:33

  Ja du Max.
  Egennyttan i vissa KRIS-föreningar har vi sett av både du och jag.
  Bra att du påminde om registret. Ska kolla om jag fortfarande är medlem.
  Borde inte va det då jag slutade betala i samma veva som vi hoppade av.
  Skriv en bok vetja … haha vi ses.
  Patrik

  • KRIS är en märklig organisation!
   De har många mäktiga bundsförvanter som inte vill se och inte vill höra och inte ens vill säga någonting. När det var som mest turbulent skickade jag en skrivelse till landstingsrådet Lisbeth Rydefjärd och bad om information om hur stort bidrag KRIS fick från Landstinget i Jönköpings län. Vet du vad jag fick för svar? INGET! Inte ett enda ord!

 3. Det vore onekligen ganska intressant att få till en ordentlig revision kring hela KRIS-världen och allt vad som där tilldrager sig. Alla dessa fria bilar, annat likartat fiffel m.m. Bristen på demokratisk tradition och kunskap visar sig väldigt klart.
  Man kan bara förundras hur anstaltsåren bara ökar för framstående företrädare för organisationen, hmm har man inte levt de sista 10 åren ärligt?
  Jag vill minnas att Christer Karlsson vid starten av KRIS påstod att han gjort 25 effektiva år vilket under 10 år ökat till 30 år på kåken. Antingen är man rundhänt med sanningen eller så lever man inte som man lär……
  Märkligt f.ö. hur misslyckande kan vara ett kvalificeringskriterium!
  ”Snoken”

  • Jag frågade en gång Christer Karlsson om han var en myndighet. Han förstod inte ironin i min fråga och svarade väldigt seriöst på min fråga, att han inte var det. Men det vet väl alla att KRIS är en remissinstans på samma sätt som Kriminalvården och att Christer Karlsson är dess generaldirektör.

   Problemet med en ”myndighet” som KRIS är, att de är helt oåtkomliga, till och med för Riksrevisionen. Det skulle se ut det, om Revisionen skulle försöka vidta en revision mot en organisation där både kungen och drottningen är hedersmedlemmar (dock utan egen förskyllan).

 4. När kronprinsessan Victoria och Daniel i början av juni deltog i landshövdingarnas fest på Ostindiefararen Götheborg, passade entreprenören Christer Karlsson på att fråga dem om de kunde tänka sig att bli hedersmedlemmar i KRIS. Karlsson kupp lyckades över förväntan eftersom han fick tre nya medlemmar då prinsessan Madeleine också ville bli hedersmedlem.

  Förmodligen vet varken Viktoria, Daniel eller Madeleine det minsta om vad KRIS sysslar med. Självklart passade den fingerfärdige Christer Karlsson på att lura in kungligheterna i krisfållan när de hade så mycket annat omkring sig att tänka på. Ränderna går inte ur herr Karlsson!

  • Jag har slutat förvåna mig över vad Christer Karlsson gör eller inte gör. Med käckhet kan man komma långt, med fräckhet kan man komma längre, sjöng Gustaf Raskenstam redan på 40-talet. ”Var käck och fräck i alla väder, så förblir både Gud i himlen och Konungen på jorden dig huld och trogen”

 5. Posted by Pelle Bohlin on 24 oktober, 2010 at 11:23

  Tjena Maxan
  Jag läste ditt mejl till Karlsson och Nordstrand! Du vet väl att den kriminella KRIS i Jönköping är väck!!! Idioterna tid är förbi för tid och evighet!!!

  • Ingen kan i vart fall skylla på mig. Jag varnade RIKS-KRIS i god tid när två kassörer (P & T) hoppat av sina respektive uppdrag, inom loppet av ett par månader, med omedelbar verkan. Lika stor skuldbörda som RIKS har, kan man även lägga på revisorerna, som borde ha dragit i bromsen långt innan jag dök upp, eftersom oegentligheterna var uppenbara!

 6. FYND I MINNETS GARDEROB
  Nedanstående klipp visar två inlägg med kommentarer i min gamla gästbok!

 7. Jag fick en anonym kommentar under ett annat inlägg som löd:
  Brukar du alltid kommentera dina egna inlägg med diverse alias?

  Jag svarade den anonyme:
  Oj, har jag gjort bort mig nu igen!
  Är det någon kommentar du speciellt tänker på?
  Om du preciserar dig lite bättre kan vi samtala i klartext :-)

  Det här inlägger flyttades från ett annat ställe. På förekommen anledning och för att inga missförstånd skall uppstå så länkar jag till det ställe där det ursprungliga inlägget låg eftersom jag inte överförde kommentarerna utan lät dem ligga kvar, dock med hänvisning till denna plats i universum.

  De gamla kommentarerna ligger på denne plats … [KLICKA HÄR>]

 8. Posted by Anonym on 3 december, 2011 at 18:24

  Detta är det sämsta vi kan hålla på med. Det tar bara en jävla massa energi en energi som vi kunde ha använt till att hjälpa våra kamrater som sitter på KÅKARNA RUNT OM I SVERIGE. Men det måste vara dom som VILL SLUTA annars går det en massa onödiga pengar till tomma intet. Nä få stopp på dom i Kris som håller på o dribblar, jag menar det måste väl finnas någon god person i Kris. Men dom har kanske alla blivit smittade av egotrippssprutan. Vi måste se till så att dom som sitter på dom höga stolarna får vetskap om vad som händer i KRIS!

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: